ZAHTEVA ZA PRIZNANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

Vsi člani, ki imajo status vojnega veterana in pogoje za priznanje pravice do zdravstvenega varstva (dopolnjeno strost 55 let) lahko izpolnijo priložen obrazec ter ga dostavijo na krajevno pristojno upravno enoto.

Več  o tem na povezavi: https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=407