Organi društva

ORGANI DRUŠTVA V LETU 2016-2020

Predsednik društva: Marjan Dragan

Podpredsednik : Sandi Žnidaršič

Tajnik društva : Tone Kos

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA:

 • Odbor Novo mesto:   Marjan DRAGAN, Franc HUDOKLIN in Zoran KASTELEC
 • Odbor Črnomelj:       Ivan TRS in Štefan MISJA
 • Odbor Metlika:          Mladen DESNICA
 • Odbor Trebnje:         Vinko RIBIČ in Jože SENIČAR
 • Odbor Dob:              Sandi ŽNIDARŠIČ

 

NOSILCI FUNKCIJE V DRUŠTVU:

1. nadzorni odbor

 • Iz odbora Črnomelj:    Alojz RAVNIKAR

 • Iz odbora Trebnje:      Stane SMOLIČ

 • Iz odbora Dob:            Anton MAVER

 

2.  častno razsodišče

 • Iz odbora Novo mesto:   Franc PRAŠNIKAR

 • Iz odbora Črnomelj:       Peter ŽUPANC

 • Iz odbora Metlika:          Jože ŠTEFANIČ

 

3. mandatno volilna komisija

 • Iz odbora Novo mesto:   Jože KOS in Zdravko HOČEVAR

 • Iz odbora Črnomelj:       Jugomir MARINČ

 • Iz odbora Metlika:          Anton ŽUNIČ

 • Iz odbora Trebnje:         Milan GRAČAN