Organi društva

ORGANI DRUŠTVA 

Predsednik društva: Marjan DRAGAN

Podpredsednik : Franc HUDOKLIN

Tajnik društva : Tone KOS

Blagajnik društva: Ivanka JAKOVAC

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA DRUŠTVA:

 • Odbor Novo mesto: Franc HUDOKLIN, 041 630 270 (občina Novo mesto, Mirna peč, Šmarješke Toplice)
 • Odbor Črnomelj: Milan LESKOVAR, 040 753 078 (občina Črnomelj in Semič)
 • Odbor Metlika: Anton ŽUNIČ, 041 788 914 (občina Metlika)
 • Odbor Trebnje: Dušan HAJDINJAK, 041 779 884 (občina Trebnje, Mirna, Šentrupert, Mokronog-Trebelno)
 • Odbor Dob: Sandi ŽNIDARŠIČ, 041 406 537
 • Pododbor Šentjernej:  Jože KOS, 051 677 264 (občina Šentjernej in Škocjan)
 • Pododbor Dol. Toplice: Tomaž AGNIČ, 041 383 384 (občina Straža, Dol. Toplice in Žužemberk)

 

NOSILCI FUNKCIJE V DRUŠTVU:

1. nadzorni odbor

 • Iz odbora Črnomelj:    Ivan TRS

 • Iz odbora Trebnje:       Stane SMOLIČ

 • Iz odbora Dob:            Anton MAVER

 

2.  častno razsodišče

 • Iz odbora Novo mesto:   Drago SIKOŠEK

 • Iz odbora Črnomelj:       Peter ŽUPANC

 • Iz odbora Metlika:          Jože ŠTEFANIČ

 

3. mandatno volilna komisija

 • Iz odbora Novo mesto:   Jože KOS in Zdravko HOČEVAR

 • Iz odbora Črnomelj:       Jugomir MARINČ

 • Iz odbora Metlika:          Igor KRAŠEVEC

 • Iz odbora Trebnje:          Miran JURAK