Predstavitev društva

Policijsko veteransko društvo SEVER Dolenjska in Bela krajina

 Spoštovani

Policijsko veteransko društvo SEVER-DOLENJSKE IN BELE KRAJINE je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje vseh udeleženk in udeležencev vojne za Slovenijo, ki so kot pripadniki Organov za notranje zadeve, aktivnega in rezervnega sestava, sodelovali pri aktivnostih za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji, ali pa so bili s svojimi aktivnostmi neposredno vključeni v dogodke pri osamosvajanju Republike Slovenije.

Društvo deluje na območju Dolenjske in Bele krajine. Organizirani smo po odborih, ki delujejo na območju naslednjih občin: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna, Mirna peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Društvo ima svoj žig, znak in prapor.

 

Marjan DRAGAN

Predsednik društva