31.12.2021 OBISK ČLANA PVD SEVER ŠUŠTARŠIČ FRANCA

Dne 31.12.2021 smo člani PVD SEVER Dolenjske in Bele krajine iz odbora Metlika, Jože Veselič, Ivan Jakobčič in Jože Štefanič obiskali našega člana Franca ŠUŠTARŠIČA na njegovem domu v Gradacu. Kljub častitljivi starosti v 86 letu, je vedrega spomina, pripovedoval je dogodke iz časov službovanja na PP Dol. Toplicah in nato do upokojitve na PP Metlika.

 

Franc se je obiska  zelo razveselil, obljubili smo mu, da se naslednje leto vidimo in mu prinesemo majico našega društva, katero si želi.

 

Vsi prisotni smo spoštovali priporočila NIJZ glede bolezni covid 19, vsaj smo bili 3x cepljeni eni pa preboleli bolezen.

Tekst: Ivan Jakobčič

slike: Arhiv PVD Sever