21.12.2020 ČESTITKA VETERANKAM IN VETERANOM

Poslanica za članstvo Sever Dol. in Bele krajine s strani predsednika Zveze Policijsakih veteranskih društev Sever.

Spoštovane veteranke in veterani,

izteka  se  leto 2020, ki si ga bomo zapomnili predvsem zaradi COVID-19, ki nam  je onemogočil oziroma omejil naše delovanje oziroma aktivnosti. Veseli me,   da  smo  kljub  omejitvam  zaradi  epidemije  uspeli  izvesti  večino aktivnosti,  ki smo jih imeli v svojih programih. Mnoge aktivnosti smo zato izvajali na način, ki so ga nam dopuščale zdravstvene razmere.

Zaradi  tega  ne  bomo  mogli  organizirati  tradicionalnih  prednovoletnih srečanj.  Upam,  da  te  razmere  ne  bodo  trajale v nedogled in da bomo v prihajajočem  letu  lahko  izvedli  podobna  srečanja,  športne  in  druge prireditve.  Na ta način bomo lahko nadaljevali z medsebojnim druženjem, ki je  še  kako  pomembno  za  ohranjanje in vzdrževanje dobrih ter tovariških medsebojnih odnosov.

Neglede na turbulentne čase pa smo uspeli, da se je delno spremenil zakon o vojnih  veteranih,  ki omogoča veterankam in veteranom ob določenih pogojih klimatsko  zdravljenje in dopolnilno zdravstveno zavarovanje tudi za tiste, ki  ste  dopolnili  starost  50  let. Z zakonom o organiziranosti in delu v policiji pa se je ustrezno rešil stanovanjski problem za vojne veterane, ki stanujejo v službenih stanovanjih.


Ob  božičnih  praznikih  vam  želim vse lepo in dobro, v novem letu 2021 pa predvsem  veliko  zdravja,  zadovoljstva  in  sreče, ki v zadnjem času zelo pomembno  kroji  naše zadovoljstvo oziroma vpliva na naše zdravo in človeka vredno življenje.

dr. Tomaž Čas
Predsednik ZPVD Sever