10.01.2018 PO NOVOLETNO SREČANJE ČLANOV ODBORA NOVO MESTO

Dne 10.01.2018 so se v gostilni Pugljevka v Ždinji vasi srečali članice in člani Odbora Novo mesto in se seznanili z aktivnostmi iz preteklosti, kakor se tudi seznanili z z letnim programom dela za tekoče leto.