Prireditev v spomin Prvi belokranjski četi Gornje Laze