Streljanje z zračno puško v organizaciji društva Sever DBK