25.10.2021 ČESTITKA OB DNEVU SUVERENOSTI

Spoštovane policijske vojne veteranke in veterani, 25.   oktobra  praznujemo  Dan  suverenosti,  praznik,  ki  je  nadomestil obeleževanje  odhoda  zadnjega  vojaka  Jugoslovanske  armade iz Slovenije. Takrat  je v Sloveniji še vedno pod budnim nadzorom obrambnih in varnostnih sil  Republike Slovenije delovala Jugoslovanska armada. 25. oktobra 1991 pa je  ob  23.45  uri  slovensko  ozemlje  zapustil zadnji vojak Jugoslovanske armade.  Na ta dan je Slovenija dejansko postala suverena država, na katero smo  bili  in  smo  ponosni  tudi  danes.  Od  tega trenutka naprej je samo teritorialna obramba skrbela za obrambno varnost, slovenska milica in drugi organi pa za notranjo varnost Republike Slovenije. Zato smo vojni veterani 91 združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever  in  v  Zvezi  veteranov  vojne  za Slovenijo predlagali poslankam in poslancem  Državnega zbora, da razglasil 25. oktober za državni praznik Dan suverenosti,  ki je sedaj za vojne veteranke in veterane ter državljanke in državljane  prazničen  in  slavnosten  dan,  ko  smo  si  po stoletjih boja izborili suvereno državo.

Zato smo vojni veterani 91 združeni v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever  in  v  Zvezi  veteranov  vojne  za Slovenijo predlagali poslankam in poslancem  Državnega zbora, da razglasil 25. oktober za državni praznik Dan suverenosti,  ki je sedaj za vojne veteranke in veterane ter državljanke in državljane  prazničen  in  slavnosten  dan,  ko  smo  si  po stoletjih boja izborili suvereno državo Suverenost  je  mogoče razumeti v povezavi z narodom, ljudstvom, državo ali človekovimi  pravicami  in njihovimi temeljnimi svoboščinami. Vendar le pri človekovih pravicah in svoboščinah ter načelih lahko govorimo o dejanski in pristni   suverenosti.   Pri  ostalih  konceptih  gre  bolj  za  teoretično predpostavko  o  suverenosti, kot suvereni pravici naroda oziroma ljudstva, saj  po  izvolitvi to pravico izvaja izvoljena državna oblast, na katero pa kasneje  ljudstvo  nima več posebnega vpliva, kar pomeni, da je oblast bolj ali  manj  avtonomna, ne pa dejanska suverenost ljudstva. In to se nam kaže danes,  ko  obstoječa  oblast  zavestno  krši  človekove pravice in njihove temeljne  svoboščine,  ko  aktualna  vlada  odloča z odloki, namesto, da bidržavni  zbor  sprejemal  zakone,  ko  se  nedopustno posega v medije in ne financira  STA. Ne spoštuje se odločitev sodišč ter izvaja kadrovski cunami tudi  pri  represivnih organih in ko se s silo in vsemi prisilnimi sredstvi preprečuje  mirne  proteste,  ki  pomenijo uresničevanje ustavne pravice do svobode izražanja mnenj, tudi do trenutne oblasti. Zato  naj  nas  in  predvsem obstoječo oblast, Dan suverenosti, opozarja na spoštovanje   človekovih   pravic   in  njihovih  temeljnih  svoboščin  ter človečnost, kar je cilj dejanske suverenosti pri uresničevanju naše ustavne demokracije.  Dan  suverenosti  naj nas spominja tudi na to, da moramo, kar nas  je  ohranilo  skozi  stoletja,  v današnjem času ohranjati in negovati demokratične  pridobitve  bolj  zavzeto,  kot kadar koli prej v svoji burni zgodovini,  kajti  narodova samobitnost, samostojnost, enotnost in dejanska suverenost  je  še  kako  pomembna v teh časih, ko se srečujemo s sovražnim govorom,  vtokratskim  vodenjem države in protesti, kjer mirni protestniki nimajo sogovornikov. Letos  moramo  ob  Dnevu  suverenosti  ustrezno pozornost nameniti tudi 30.
obletnici državnosti in osamosvojitvene vojne, kjer je padlo 19 pripadnikov teritorialne  obrambe, milice in drugih na naši strani. V tej vojni pa niso sodelovali  samo  pripadniki  teritorialne  obrambe  in milice, temveč tudi mnogi  drugi  v  različnih  vlogah ter državljanke in državljani Slovenije. Osamosvojitev  torej  ni  delo le neke peščice ljudi in nekaterih takratnih ministrov,  ampak  gre  za  delo vrste intelektualcev, takratnih poslancev, miličnikov,  teritorialcev,  pripadnikov  narodne zaščite, civilne zaščite, gasilcev,  zdravstvenega  osebja, državljank in državljanov. Naj omenim, da sta  ZPVD  Sever in ZVVS ob 30. obletnici Dneva suverenosti pripravila film in  ga  financirala,  ki  prikazuje  prav vlogo zgoraj omenjenih v vojni za Slovenijo. In glej ga zlomka, dogovorjen termin predvajanja našega filma na
TV  Sloveniji  je  novo vodstvo RTV Slovenije iz 26. 10. 2021 prestavilo na 23. 11. 2021. Znano  mi  je,  da je bila že predvajana premiera drugega filma Hrepenenje
naroda«  za  izbrance  v  Cankarjevem domu, ki ga je podprla in financirala vlada,    nastopa    pa    peščica    tako    imenovanih   »najzaslužnejših
osamosvojiteljev«.  In  ta  film bo predvajan takoj po proslavi 25. oktobra 2021,  ob  21.  uri  na  nacionalni  TV.  Tudi  v  tem  filmu še kar naprej
razpredajo,  da je bila teritorialna obramba razorožena, kljub temu, da smo imeli  jeseni  leta  1990  preko  80.000  kosov  orožja.  Ne  povejo  pa ti osamosvojitelji,  zakaj  so  v letu 1990, pred vojno, prodajali naše orožje Hrvaški. TO ni bila nikoli razorožena v celoti. Strinjam  pa  se  s  tistimi,  ki  trdijo, da je uspela popolna razorožitev pripadnikov   jugoslovanske  armade,  ki  so  s  sklonjeno  glavo  poraženi zapuščali  Slovenijo.  Za  to  gre  zasluga  predvsem  slovenski  milici in
teritorialni  obrambi. Pa tudi sicer oboroženost slovenskega naroda ni bila samo  v oborožitvi z orožjem, temveč tudi v državljankah in državljanih, ki so  svojo  moč  in  odločnost pokazali na barikadah s tovornjaki, avtobusi, službenimi  in  svojimi vozili, traktorji in svojimi lastnimi telesi, ko so varovali orožje na skrivnih mestih in nudili milici in teritorialni obrambi logistično pomoč. Spoštovane veteranke in veterani, pripadnost  in  vrednote  vsakega naroda in s tem tudi teritorialne obrambe
ter  milice  se  morajo obravnavati in negovati z ustreznim vrednotenjem in spoštovanjem nacionalne preteklosti, predvsem tiste, ki zaznamuje izgradnjo njene  državnosti  in  suverenosti.  In  žalostno je, da so nekateri začeli precenjevati  svoje  prispevke  v  osamosvojitvenih  procesih  in  vojni za Slovenijo in hkrati zaničevati zasluge drugih. Citiram  avtorja, ki je v odmevih Nedeljskega dnevnika 13. oktobra 2021 pod naslovom   »Pogrebci   ljudske   milice«   zapisal:   »Pa  smo  se  znebili socialistične   ljudske   milice!  Je  vzhičeno  izjavil  gospod  Grims  in nadaljeval,  da  smo sedaj dobili pravo policijo, ki bo kos nalogam. Ob tem
je   pozabil,  da  je  ta  socialistična  ljudska  milica  v  akciji  Sever onemogočila  izvedbo  mitinga  resnice  v  decembru 1989. V osamosvojitveni vojni  pa  je  skupaj  s  teritorialno  obrambo in hrabrimi občani odvrnila agresijo  Jugoslovanske  armade  na  Slovenijo in s tem omogočila odcepitev Slovenije  od  Jugoslavije  z minimalnimi žrtvami. Omogočen je bil prehod v demokracijo.  Če  takrat  socialistična  ljudska  milica ne bi tako odločno nastopila,  bi  se  znašli  v  vrtincu  jugoslovanske  morije, Evropa pa bi neprizadeto  gledala,  kako  se  bojujejo  »plemena«  v Jugoslaviji, kot je takrat izjavil italijanski zunanji minister«.
Če  k  temu dodam, v akciji Sever je bila milica pripravljena uporabiti vsa prisilna  sredstva,  tudi vodni top in plinska sredstva. Zoper lastni narod oziroma  proti  slovenskim državljanom pa teh sredstev nikoli ni uporabila, ker  ji  takšnega  ukaza  ni  nihče izdal. V omenjenemu filmu pa se ponovna navaja,  da  je  miting resnice preprečil sindikat strojevodij, da se je TO oborožila šele, ko je bilo zaseženo orožje v Borovnici in podobno. Zato  se  moramo  vojni  veterani  91  odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotenja  in  prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih njim všečnih  dogodkov  in posameznikov. Ne glede na to, da eni sedaj intenzivno potvarjajo  našo  novejšo  zgodovino,  tudi z omenjenim filmom in odkrivajo vzporedna  spominska obeležja ter imajo vzporedne proslave s podporo vlade, sem  prepričan,  da  bo  na  dolgi  rok  vsekakor  obveljala naša resnica o zgodovini   slovenskega   naroda,   o   osamosvojitvenih   procesih   in  o
osamosvojitveni vojni 91. Letos  je  praznovanje  Dneva  suverenosti  v pristojnosti države. Zato smo dobili osebna vabila za proslavo v Kopru, na proslavi ne bo praporščakov in naša udeležba na proslavi je omejena baje zaradi naše skupne varnosti. Zato predlagam,  da  mi  policijski veterani, ne glede na povedano in določeno s strani  države, naš praznik praznujemo tudi v drugih okoljih ponosno skupaj z  veterani vojne za Slovenijo, s praporščaki in na način, ki si ga zasluži
praznik Dan suverenosti. Ob  državnem  prazniku  Dnevu  suverenosti,  ki smo ga mi vojni veterani 91 predlagali  in bili glavni akterji zapustitve zadnjega vojaka Jugoslovanske armade  iz  Slovenije,  vam  čestitam  in izrekam zahvalo za vse storjeno v osamosvojitvenih  procesih  in  vojni  za samostojno, neodvisno in suvereno Republiko Slovenijo. Naj  živi  demokratična,  pravna  in  socialna  država, v kateri mora imeti oblast  ljudstvo  in  kjer  se  spoštuje  z ustavo določena demokracija ter človekove pravice in njihove temeljne svoboščine.

Naj  živi suverena, samostojna in neodvisna Slovenija! Mi smo k temu veliko prispevali in zato bomo tudi v bodoče storili vse, da takšna tudi ostane. dr. Tomaž Čas, predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever