22.04.2022 SREČANJE ČLANOV ODBORA METLIKA

V petek 22. aprila 2022 je Odbor Metlika, PVD Sever DBK, pri članu
društva Stanku Simoniču v Drašičih, organiziral srečanje.

Po pregledu aktivnosti društva in odbora so opravili kratko analizo dela v preteklem letu. Prisotnim članom je bila 
predstavljena realizacija programa in načrti za prihodnje mesece 2022. V lanskem letu so za aktivne člane podali
predlog za priznanja in zahvale. Tako so na srečanju podelili Bronasta znaka Združenja Sever Stanislavu Dulminu in
Matevžu Babiču, medtem ko je bilo enako priznanje podeljeno tudi Ivanu Jakobčiču na Zboru članov društva, dne 2.4.2022,
v Sevnem. Podelili so tudi Zahvale za aktivno delo v društvu.
Vsem prejemnikom priznanj čestitamo in si želimo njihove udeležbe pri izvajanju nalog tudi v prihodnje.

Predsednik odbora Anton Žunič