14.12.2021 30 LET AKCIJE SEVER, 25 LET ZVESE SEVER – OKROGLA MIZA

Upravni odbor PVD Sever Dol. in Bele krajine je  v razširjenem sestavu v jedilnici Policijske uprave Novo mesto izvedel še zadnjo redno sejo v letošnjem letu. Na sejo je bil povabljen tudi predsednik Zveze Sever, dr. Tomaž Čas. Na seji so člani razpravljali predvsem o realizaciji letnega plana za 2021, z katerega se me izkazalo da je v celoti opravljen, opravljene pa so še nekatere  dodatne aktivnosti. Nadaljevali pa so tudi z razpravo o planu za leto 2022, ker je glavni poudarek na družabnih in zgodovinskih aktivnostih. Po razpravi smo plan tudi potrdili.

Po končani seji UO smo nadaljevali z OKROGLO MIZO na kateri je predsednik zveze Sever dr. Tomaž Čas predstavil Zbornik 30 let akcije Sever ter 25 let delovanja zveze Sever.

Ob zaključek se je predsednik PVD Sever Dolenjske in Bele krajine g. Marjan Dragan prisotnim zahvalil za korektno delo v UO, sodelovanje, zahvalil se je praporščakom in športnikom, ki so v  letu 2021 zastopali društvo in si dejansko vzeli čas za posamezne aktivnosti, ki so se skozi leto izvajale. Na zaključek sta bila povabljena tudi oba častna predsednika PVD Sever Dol. in Bele krajine, vabilu se je odzval  častni predsednik Anton Gole.

Tekst: Drago Sikošek

Slike: Arhiv PVD Sever DBK