19.06.2021 ODKRITJE SPOMINSKE PLOŠČE PRI HRANITELJU OROŽJA V TREBNJEM

Policijsko veteranko društvo Sever Dol. in Bele krajine je dne 19.06.2021 09.00 uri slovesno odkrilo spominsko obeležje na delavnici PSC Krmelj, na Kidričevi ulici v Trebnjem. G. Krmelj Marjan je v svoji delavnici od oktobra leta 1990 pa vse julija 1991 tajno skladiščil orožje vojne enote Postaje milice Trebnje.


Mojster KRMELJ Marjan je bil leta 1990 eden prvih občanov na območju takratne Postaje milice Trebnje, ki je prevzel v hrambo večjo količino orožja, ki je bilo last postaje milice Trebnje. Kot je dejal v zahvali na koncu svečanosti, je bil ponosen na to dejanje. V društvu SEVER Dol. in Bele krajine smo se mu ob tem dogodku še enkrat zahvalili za to pogumno dejanje.

 

 

 

Slavnostna govornika sta bila župan Občine Trebnje g. Alojzij Kastelic in direktor policijske uprave Novo mesto Janez OGULIN.

Ob tem pa se zahvaljujemo tudi Občini Trebnje in županu Alojziju KASTELICU, dritektorju Policijske uprave Novo mesto Janezu OGULINU, ter  za pozdravne besede predsednika ZPVD SEVER Tomažu ČASU. Zahvaljujemo se tudi vsem prisotnim, ki so v tako velikem številu prisostvovali odklritju spominskega oberležja.

 

Drago Sikošek član PVD Sever Dol in Bele krajine

Priloga 2 x vabilo 

Odkritje spominskega obeležja Trebnje 2021

Nagovor predsednika Zveze Sever dr. Tomaža Časa