07.09.2021 SREČANJE ČLANIC IN ČANOV ODBORA NOVO MESTO

Članice in člani PVD Sever Dol. in Bele krajine, odbor Novo mesto, so se 7.9.2021 zbrali v kraju Ždinja vas na letnem srečanju.

Navzoče sta nagovorila predsednik odbora Novo mesto Franc Hudoklin in predsednik PVD Sever Dol. in Bele krajine, Marjan Dragan, ki je na kratko spregovoril o izvedenih aktivnostih do sedaj in spomnil na aktivnosti, ki po letnem programu dela sledijo v jesenskem času.

 

Sledilo je podeljevanje bronastih in srebrnih znakov osamosvojitve 1991. Skupno je bilo na prireditvi podeljenih 22 znakov osamosvojitve, od teh je bilo podeljenih 13 bronastih in 9 srebrnih znakov.  

 

Sledila je pogostitev in družabno srečanje.

 

OSTALE FOTOGRAFIJE SI OGLEJTE V GALERIJI 2021 POD NASLOVOM:   07.09.2021 SREČANJE ČLANIC IN ČANOV ODBORA NOVO MESTO