07.01.2020 PONOVLETNO SREČANJE ODBORA NOVO MESTO

V prijetnem vzdušju so se članice in člani Odbora Novo mesto, dne 07.01.2020 v gostilni Pugelj v Ždinji vasi srečali na po novoletnem srečanju. Pregledali so realizacijo letnega programa in ugotovili, da je bil ta v celoti realiziran. Pogovarjali so se tudi o načrtih za tekoče leto. Podrobno bo program dela društva za tekoče leto predstavljen na zboru članov 07.02.2020.

 

 

Predsednik odbora Novo mesto g. Franc Hudoklin je prisotne veteranke in veterane pozdravil in poudaril pomen veteranov in delovanje društva kot takega na celotnem območju Dolenjske in Bele krajine. Franc Hudoklin je omenil tudi, da je  PVD SEVER Dolenjska in Bela Krajina v preteklem letu v sodelovanju z Društvom za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele Krajine»SONČEK« priredilo dobrodelni koncert, ki se je odvijal v Športni dvorani MAROF v Novem mestu in je bil zelo uspešen in odmeven. Celotni izkupiček od prodanih kart, dvorana je bila zasedena, je bil namenjen nakupu novega vozila za društvo Sonček. 

Enako je prisotne članice in člane pozdravil tudi predsednik g. Marjan Dragan, ki je povedal, da je bil program v preteklem letu v celoti realiziran, z dobrodelnim koncertom pa je društvo pokazalo, da zmore nekaj več.

Po večerji so predsednik društva g. Marjan Dragan, predsednik odbora Novo mesto g. Franc Hudoklin in tajnik društva g. Tone Kos, članom podelili bronasti znak osamosvojitve in dva srebrna znaka osamosvojitve. Znak osamosvojitve so policijski veterani prejeli za dejavnosti pri zaščiti demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji in priprav in aktivnosti v vojni za Slovenijo.