05.12.2020 ANTON ŽUNIČ - PREJEMNIK PRIZNANJA OBČINE METLIKA

Dne 26. novembra Občina Metlika praznuje svoj občinski praznik. Ob tej priložnosti je v torek dne 24.11.2020 zaslužnim posameznikom in društvom za njihovo izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku in uspehom občine in njenih občanov  podelilo občinska priznanja. Plaketo Občine Metlika je prejel tudi naš član društva Sever DBK in predsednik odbora Metlika Anton ŽUNIČ.

POGLEJ POVEZAVO:

 https://www.vaskanal.com/arhiv/39-priloznostne-oddaje/2926-praznik-obcine-metlika

Pobudo za podelitev občinskega priznanja je podal Svet krajevne skupnosti Dobravice, kjer je Anton Žunič bil več mandatov predsednik. K pobudi so se takoj odzvala tudi druga društva, združenja in organizacije v Občini Metlika v katerih je Žunič še vedno aktiven, kot so PGD Dobravice, Občinska gasilska Zveza Metlika, Združenje borcev za vrednote NOB Metlika in številna druga. Z veseljem smo se odzvali tudi v PVD Sever DBK, zlasti v odboru Metlika, kjer smo ponosni, da smo bili del tega mozaika ter da je naše mnenje in pobuda bila pozitivno sprejeta in da je Anton ŽUNIČ za dolgoletne zasluge na različnih področjih delovanja prejel tako prestižno priznanje Občine Metlika. 

                    

Anton Žunič je zelo aktiven v lokalnem okolju, kjer uživa izjemen ugled. Je član številnih društev, v nekaterih pa aktivno deluje že od zgodnje mladosti. Takoj po ustanovitvi društva Sever leta 1992 se je kot veteran vojne za Slovenijo med prvimi včlanil v društvo. Z izkušnjami iz delovanja v številnih drugih društvih je veliko pripomogel k napredku društva Sever. Tako je leta 2014 za zasluge pri razvoju društva prejel Bronasti znak društva Sever, leta 2020 pa Srebrni znak društva. Na volilni skupščini društva Sever DBK v februarju 2020 pa je bil izvoljen za predsednika policijskega veteranskega društva Sever, Odbor Metlika.

 

Antonu ŽUNIČU čestitam ob prejemu priznanja občine Metlika in mu želim še veliko zdravja ter uspeha pri nadaljnjem delu v številnih organizacijah in društvih.

 PVD Sever, Odbor Metlika: Mladen DESNICA