02.04.2022 REDNA LETNA SKUŠČINA ČLANOV PVD SEVER DBK

v Soboto 2. 4. 2022 ob 11.00 uri je bil na kmetijski šoli Grm Novo mesto - Centru biotehnike in turizma Bajnof  izveden letni zbor članov PVD Sever Dol. in Bele krajine.

 

Člani Policijsko veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajina so se v soboto 2.4.2022 ob 11.00 uri zbrali na letnem Zboru članov društva 2022 v Sevnem, v prostorih GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma.

Zbora se je udeležilo 112 članic in članov. Na zboru je bilo članom predstavljeno delo društva v letu 2021. Predsednik  Marjan Dragan je prisotne seznanil s programom dela za letošnje leto. Podpredsednik Franc Hudoklin je ob koncu zbora člane seznanil s potekom strokovne ekskurzije, ki se izvede konec meseca maja.

Prisotne so na zboru pozdravili direktor Grma g. Tone Hrovat, direktor Policijske uprave Novo mesto, g. Janez Ogulin, predsednik Združenja društev Sever, dr. Tomaž Čas in drugi predstavniki domoljubnih veteranskih organizacij.

Na skupščini so bila podeljena priznanja Združenja Sever in priznanja praporščakom.

Seznam prejemnikov si oglejte v prilogi.

 Tekst: Drago Sikošek

SLIKE: Arhiv PVD Sever Dol. in Bele krajine

 

 

Sever občni zbor

Skupščina PVD Sever DBK-kulturni program

Deček s harmoniko