PREJEMKI IN ODMERNA OSNOVA 2019

V prilogi so pripeta obvestila ministrstva za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti o prejemkih za vojne veterane in vojne invalide za leto
2019.

Priloge: