18.06.2021 PRAPORŠČAK SODELOVAL PRI POLAANJU VENCA PRI SPOMENIKU V POGANCIH