• Poziv k sodelovanju

  Spoštovani člani društva Sever Dolenjska in Bela krajina

  Slovenska policija v samostojni državi letos praznuje že 25-obletnico obstoja.  Na Policijski upravi Novo mesto želijo ob tej priložnosti v sodelovanju z Dolenjskim muzejem in Muzejem slovenske policije pripraviti razstavo o zgodovini in razvoju policije na našem območju  - od orožniških časov do danes.


 • Sklep o imenovanju kandidacijske komisije

  Skladno s sklepom seje UO PVD Sever DBK z dne 10.12.2015, pošiljam sklep o imenovanju kandidacijske komisije. Obvestilo pošljite članom po e-pošti. Od danes naprej začne teči rok za vložitev kandidatur.

  Do 15.2.2015 je potrebno  poslati pisne kandidature - ali odbor ali posameznik na e pošto andrej.podlogar@policija.si.


 • Obvestilo

  V prilogi si lahko preberete več o denarnih prejemkih po vojnih zakonih v letih 2016 in 2017.